DOM: Vedkommende ble stoppet på Goaveien i bil som han kjørte, en dag i oktober i fjor.

Det viste seg at mannen var påvirket av cannabis. Blodprøve tatt av han samme dag viste påvirkning av THC på 0,0266 umol/l, som tilsvarer over 0,5 i alkoholpromille.

Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen, heter det fra tingretten.

Tiltalte ble stoppet av politiet, i 57 km/t på et sted det var 50 km/t. Tiltalte innrømmet at han hadde kjørt for fort og vedtok et forenklet forelegg.

På grunn av omstendighetene og at tiltalte tidligere var dømt for ruspåvirket kjøring tok politibetjenten spyttprøve av tiltalte.

Denne ga utslag på cannabis, og tiltalte ble tatt med til legevakten for klinisk undersøkelse og blodprøve. Undersøkende lege vurderte han som ikke påvirket, og tiltalte ble vurdert som fullt bevisst og orientert for tid og sted.

Analyseresultatet fra blodprøver tatt 45 minutter etter kjøringen viste påvirkning av THC på 0,0266 umol/l. Dette overstiger grensen for 0,5 promille. I sin forklaring sa vedkommende blant annet at han hadde takket ja til en røyk fra en person, men at han ikke ante noe om at dette eventuelt ikke var vanlige sigaretter.

Retten viser videre til tiltaltes forklaring om at røyken smakte merkelig. Dette, i sammenheng med de øvrige omstendighetene, gjør at retten mener at tiltalte burde spurt hva slags røyk han hadde fått når han visste at han skulle ut å kjøre kort tid etter.

Tiltalte er domfelt to ganger i 2016 for kjøring i ruspåvirket tilstand, hvor han begge gangene var påvirket av THC. Begge gangene forklarte han at han hadde røykt hasj forut for kjøringen.

Dommen i retten ble fengsel i 24 dager, bot på 50.000 kroner, mister sertifikatet i tre år og saksomkostninger til det offentlige på 3.000 kroner.