Sak om parkering i Skiftesvik avgjort – Venstre fikk flertall