Rogfast bygges - og det skal måles i sjøen før oppstart

Det blir mer og mer Rogfast-klargjøring i Randaberg.

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

UTPLASSERING: Denne gang dreier det seg om utplassering av det som heter målerigger og som skal utplasseres på syv midlertidige steder i sjøen der hvor man etter hvert skal fylle på et område på nærmere 200 mål, under sjøen, med masse fra Rogfast-byggingen.

Før dette kommer skikkelig i gang skal det innhentes før-tilstand måling før
igangsettelsen av selve utfyllingsarbeidene. Det kalles for turbiditetsovervåking og er et vilkår i tillatelse etter forurensningslovverket til Rogfast-utfyllingen ved Mekjarvik, heter det fra Kystverket.

Som dette blir det fra Randaberg IUndustries AS og helt ut til Mekjarvik i forbindelse med bygging av Rogfast.
Les også

Næringsbedriftene i Dusavik og Mekjarvik møttes på Harestad

I et brev som er sendt heter det at Kystverket har grunnet sakens omfang, midlertidige varighet og av hensyn til tidspress ikke sendt saken bredt ut til uttalelse. Vi har imidlertid vært i kontakt med Stavangerregionen Havn, som skriver; «Såfremt måleriggende blir godt marked for sjøfarende, ser vi ikke noen utfordringer med dette.

– På bakgrunn av vurderingene ovenfor har vi kommet til at vi kan gi midlertidig tillatelse til søknaden om utlegging av syv målerrigger. Avgjørende for utfallet av saken har vært at tiltaket ikke vil få vesentlige negative virkninger for sjøsikkerheten og ferdselen i det aktuelle farvannet, heter det.

Etter planen skulle man ha vært i gang med arbeidet fra 20, februar, men dette er utsatt noen dager. Nærmere 200.000 kvadratemeter under med masse skal legges i sjøen for fremtidig bruk som kaianlegg.