TUNNEL: Klokken 04.38 meldte Vegtrafikksentralen Vest via X (tidligere Twitter) at Byfjordtunnelen var stengt. Grunnen var kjøretøy med stans i veibanen.

Fem minutter etter meldte Vegtrafikksentralen Vest igjen at det er snakk om en punktering. VTS hadde vært i kontakt med bilisten, og åpnet tunnelen med nedsatt hastighet.