Oppgang i sykefraværet i 2. kvartal i Rogaland - Randaberg i toppen

I 2. kvartal 2023 hadde Rogaland et legemeldt sykefravær på 4,7 prosent. Det er en svak oppgang sammenlignet med samme periode i fjor, viser ferske tall fra NAV. Randaberg har høyere tall.

Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

SYKEFRAVÆR: I 2. kvartal hadde Randaberg et sykefravær på 5,1 prosent, noe som er 0,5 prosent mer enn etter 2. kvartal i fjor.

Dette er også i det øvre sjiktet her i fylket, for bare Bokn (5,3 %) og Karmøy (5,4 %) har mer.

Legemeldt sykefravær er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk. I Rogaland var det 580 149 tapte dagsverk i årets andre kvartal, som utgjør 4,7 prosent. Snittet for landet var på 5,5 prosent. Oslo er eneste fylke med et lavere legemeldt sykefravær enn Rogaland med 4,5 prosent.

– Forebygging av sykefravær er lønnsomt, både for virksomheter, for de ansatte og for samfunnet. I NAV er vi klare til å samarbeide med arbeidsgivere som trenger støtte i dette arbeidet, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Helse- og sosialtjenester stod for det høyeste sykefraværet av alle næringsgrupper med 7,3 prosent.

– Størst økning i det legemeldte sykefraværet hadde overnattings- og serveringsvirksomhet med over 20 prosent det siste året, sier Haftorsen. Denne næringsgruppen har et legemeldt sykefravær på 5,2 prosent.

Publisert: