ARBEID: I januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Ikke siden august 2021 har ledigheten vært høyere.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ledigheten på 3,9 prosent tilsvarer 117.000 arbeidsledige personer, som er 2000 flere enn i desember. Sist gang ledigheten var høyere enn dette var i august 2021.

– Arbeidsledigheten har ligget på rundt 3,5 prosent gjennom store deler av 2023, men etter en økning i løpet av de siste månedene var den i januar på 3,9 prosent. Om lag to tredeler av siste års økning i arbeidsledigheten har vært blant menn, sier seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk, Tonje Køber, i SSB.

Mye av økningen kom blant menn i alderen 25 år og over.

I hele 2023 var det en større økning i antallet sysselsatte enn i antallet ledige. Det vil si at ledighetsøkningen i stor grad kom av at det var flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken som leter etter jobb, og ikke av at det var flere som har mistet jobben de hadde.