MØTE: Saken var i dag oppe i Kommuneplanutvalget og ble utsatt.

– Det er noe jeg er glad for, og det viser at lokalpolitikerne nå kan bruke tid på dette. Det er jeg foreløpig fornøyd med, sier Jan Roar Halvorsen, nabo som vil bli berørt hvis løsningen kommer.

Det var Jarle Bø (Sp) som kom med forslag om utsettelse, delvis fordi at dette ikke er en hastesak som må vedtas nå.

Forslaget fra Bø var dette: «Saken utsettes til etter sommeren 2024. I mellomtiden jobber leder av KPU sammen med andre for å se på muligheter for å prioritere løsninger foran næringsområdet særøst i planområdet først». I tillegg til forslag: «- I dette arbeidet ses det også på området inn mot Randaberg sentrum».

– Dette er andregangsbehandling, og vi vet at hvis vi nå kommer med et endringsforslag, så har vi på en måte misbrukt administrasjonen sin tid. Når folk ser realitetene at man forsyner seg med privat eiendom, som er det noen ganger slik at man våkner opp, sa Bjørn Kahrs.

I denne saken har det vært dialog med kommune og fylke.

– Vi liker å gjøre det på vår måte, og ikke alltid slik som fylkeskommunen vil. Vi tenker av og til annerledes. Det er mange ting å ta med seg inn i en slik debatt, sa Kahrs.

Ordfører Jarle Bø (Sp). Foto: Per Thime

Jarle Bø (Sp) tok ordet.

– Jeg fremmer egentlig et forslag om utsettelse. I handlingsprogrammet er ikke finansieringen inne, og da har vi noe mer tid å ta befaringer, se på alternative løsninger med mer. Mitt forslag er at saken utsettes til etter sommeren 2024.

Bø snakket også om at man da vil ha mer tid, til for eksempel møter med fylkeskommunen.

– Det kan være viktig å ta en fot i bakken, se på muligheter.

Ingve Lerang (V). Foto: Per Thime

Venstres Ingve Lerang:

– Ting blir lettere å se etter hvert som kart og kompasss blir klarere. Vi er opptatt av Monterkrysset, som er en forbedring, men ikke optimalt. I tillegg inngangen inn mot sentrum. Jeg hadde tenkt det hadde vært viktig med signaler til grunneiere om at vi ikke er fornøyd med løsninger som foreligger, sa Lerang.

Ordfører Jarle Bø (Sp) hadde en replikk.

– Det kan bli betydelig dyrene å få til en løsning inne på næringsområde. Jeg tenker at vi må prioritere det viktigste akkurat nå, sa Bø.

Frps Tone Gjerde var også enig i utsettelse, men sa at de også er meget opptatt av inn/utkjørsel ved Monyer.

APs Ingvild Lundbakk Denut:

– Vi er enig i forslaget fra Jarle Bø. Det er også slik at vi av og til har skifte innen politikken, så detter er en ryddig måte å gjøre det på. Vi er med og støtter utsettelse.