SOKN: Det ble i formiddag avholdt kontroll på Sokn med fokus på tunge kjøretøy. Totalt ble 66 tunge kjøretøy kontrollert.

Hele resultatet fra kontrollen på Sokn:

I løpet av dagens kontroll ble 12 kjøretøy vinket til side for en utvidet kontroll.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Ingen av de kontrollerte hadde brudd.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedret før videre kjøring.

Et ADR kjøretøy fikk bruksforbud. Det gikk i mangler ved transportdokument og feil på ADR skilt.

To fører fikk hvert sitt gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

To vogntog fikk bruksforbud, med feil på drag og hengerfeste. Begge fikk tillatelse til å lasse av henger og kjøring til nærmeste godkjente verksted.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i sprekker i påbygg, sprekker i rammefeste, løse bolter i påbygg, sprekk i drag, stor slark i drag, stor slitasje i hengerfeste, feil med lys, feil med reflekser og feil på underkjøringshinder.