MIDLER: – Tidligere år har disse midlene vært avgjørende for å tilrettelegge for videreutdanning, sier styrer i Myrå barnehage, Merethe Ranvert, og legger til.

– Som barnehage kan en ikke legge til rette for at de ansatte skal ta videreutdanning uten slike midler. I vår barnehage har vi ikke midler i eget budsjett for å kunne ta kurs eller videreutdanning.

Nå kan barnehager igjen søke om tilretteleggingsmidler for sine ansatte som skal gå barnehagelærerutdanningen. Dette gjelder de som skal studere eller studerer på ABLU eller tar studie på deltid.

Det er samarbeidsforum i Rogaland som har gitt Statsforvaltaren i Rogaland fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for studieåret 2024/2025.

Dette er en del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, og Randaberg er en av mange kommuner som står på listen.

Det økonomiske tilskuddet skal gjøre det mulig for eierne (kommuner og private) å legge forholdene til rette for å få flere pedagoger i sine barnehager. Samarbeidsforum har satt av kr 7.250.000 til formålet.

Prioriterte studium i denne ordningen;

1. Studentar på 4. året, ABLU/deltid barnehagelærerutdanning/bachelorgrad i steinerpedagogikk

2. Studenter på 3. året, ABLU/deltid barnehagelærerutdanning/bachelorgrad i steinerpedagogikk

3. Studenter på 2. året, ABLU/deltid barnehagelærerutdanning/bachelorgrad i steinerpedagogikk

4. Studenter på 1. året, ABLU/deltid barnehagelærerutdanning/bachelorgrad i steinerpedagogikk

I et dokument fra Statsforvalteren står det følgende;

Dersom de avsatte tilretteleggingsmidlene ikke er tilstrekkelige, skal barnehager og område som har utfordringer med å rekruttere kvalifisert personale bli prioriterte. Det blir gjort en vurdering av kompetansebehovet i kommunene med bakgrunn i tall fra BASIL.

Tilsette i barnehager som har fått midler i 2023/2024 skal bli prioriterte i hele utdanningsløpet. Barnehageeiere må søke om midler hvert år på vegne av egne tilsette, selv om de ansatte er prioriterte. Ordningen omfatter ikke studenter med annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå.

Søknad om tilretteleggingsmidler for videreutdanning i barnehagepedagogikk kan bli gjort via Udir sin portal.

For å kunne søke må følgende kriterier innfris;

Den ansatte skal ha studieplass, eller søkt om studieplass, ved de prioriterte studiene

Den ansatte skal ha minimum 50% fast arbeidsforhold i barnehage i Rogaland

Dersom den ansatte er ansatt i flere barnehager, må det bli avklart lokalt hvordan midlene skal bli fordelt mellom barnehagene

De kan søke om inntil kr. 50.000 per student og for maks to ansatte per barnehage.

Lese mer fra Statsforvalterens brev.