FORETAK: Det nærmer seg innlevering av skattemeldingen for de driver næring og har foretak. Fristen er som kjent 31. mai hvert år, men det kan søkes en måned utsettelse.

Bengt Vistnes som driver Vistnes regnskap på Randaberg oppfordrer næringsdrivende til å holde fristen, og forstår seg ikke på dem som har alle papirene i orden, og som da søker om utsettelse.

– Hvorfor utsette innleveringen når en har alt i orden, er det ikke greit å få det unnagjort?, spør Bengt Vistnes, som anbefaler næringsdrivende å levere nå, i god tid før fristen den 31. mai.

På Skatteetaten står det også at en må levere skattemeldingen selv om selskapet ikke har hatt inntekter.

Skatteetaten står det også følgende;

Fra og med 2024 (inntektsåret 2023) skal all utfylling og innsending av skattemeldingen/selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen for selskap skje gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Dette gjelder også om du ikke har hatt aktiv drift eller omsetning i løpet av 2023.

Det er ikke lenger mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.