NAV: Andelen alderspensjonister med minstepensjon har falt jevnt og trutt over mange år. Av totalt 1.044.200 pensjonister var 129.800 minstepensjonister ved utgang av 1. kvartal 2024.

– I Randaberg har antall alderspensjonister med minstepensjon gått ned fra 190 i 2022 til 178 ved utgangen av 2023, opplyser NAV leder, Kel Tighe

Nedgangen skyldes blant annet høyere opptjening blant yngre aldersgrupper.

Andelen menn som mottar minstepensjon har vært relativt stabil de siste ti årene, mens det har vært en kraftig nedgang i andelen kvinner som mottar minstepensjon. Ved utgangen av 1. kvartal 2024 mottok 20,3 prosent av kvinnelige alderspensjonister minstepensjon, mens det tilsvarende tallet var 22,4 prosent i 1. kvartal 2023.

Hvert femte voksen er alderspensjonist

– Mer enn hver femte voksen bosatt i Norge i mars 2024 er alderspensjonist. Ved utgang av 1. kvartal i 2024 var det en økning på 2,1 prosent sammenlignet med året før. Det er ventet at antall alderspensjonister vil fortsette å øke med årene som kommer, forteller NAV leder, Tighe avslutningsvis.

Ifølgje NAV er det 6,8 prosent lavere enn samme kvartal i 2023, og 15,4 prosent lavere enn i 1. kvartal i 2014.