AVTALE: Helse Vest RHF har inngått nye avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner. En av dem er Falck Norge i Randaberg.

Avtalen går ut på levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester.

– Det innebærer at Falck tilbyr dagtilbud både innen kronisk muskel- og bløtdelssmerter og arbeidsrettet rehabilitering, forteller Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver for Helse Vest RHF.

Avtalen startet opp 01.04.2024, og skal gjelde i fire år.

– Helse Vest RHF har i tillegg en ensidig opsjon med ytterligere forlengelse av avtalen for to år pluss to år, legger Herredsvela.

Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF forteller til NTB at avtalene er et viktig supplement til sykehusene.

I NTB melding står det at det nye med tilbudet er korte kartleggings- og vurderingsopphold knyttet til hjertesykdommer, kronisk muskel- og bløtdelssmerter og arbeidsrettet rehabilitering. Det dreier seg om tre til fem dagers opphold for tverrfaglige vurdering av rehabiliteringsbehovet ved de institusjonene som har disse deltjenestene. Det er her Falck Norge Randaberg kommer inn.

Det som også er nytt er at alle institusjonene skal tilby digitale rehabiliteringstenester. Det er en kombinasjon av fysisk oppmøte og digitale løsninger, står det på NTB.