Usikkerhet om rotteproblemer - ber folk eventuelt ta kontakt