BOKAKTUELL: Religionsviter og den radikalfeministiske aktivisten Anne Kalvig har deltatt på en rekke faglige utgivelser, og gikk ut en rekke bøker på egen hånd. Det har for det meste vært fagbøker, men nå gir hun ut sin første debattbok, og det på eget forlag.

— Det er første gang jeg gir ut en bok der jeg driver forskningsformidling uten å representerer Universitetet i Stavanger, forteller Anne Kalvig, som ikke legger skjul på at å gi ut selv var en fin erfaring å få.

Boken «Kjønnstru — kampen om røynda» handler om problemene som har oppstått når det norske samfunnet har gått fra å orientere seg ut fra objektiv virkelighet til subjektivt virkelighet.

— «Kjønnstru — kampen om røynda» er nok den tyngste boken jeg har skrevet, men det har hjulpet på med stipend både fra blant annet Fritt Ord. Det har gitt meg tid til å fokusere på innholdet enda mer enn om jeg skulle arbeidet ved siden av.

Tidligere i år sa Kalvig opp jobben sin som UiS-professor, og det i protest. Grunnen var mobbing og trakassering, og det mye på grunn av hennes eget syn på kjønn.

— Jeg har debattert om dette tidligere, men nå kommer en samlet framstilling om kjønn der jeg har valgt å være så transparent så overhode mulig.

Hun prøver med boken å belyse problematikken rundt det at folks indre forestilling har gått foran objektiv fakta. Et eksempel på dette er at en mann i dag kan si han føler seg som kvinne, og bli behandlet som en kvinne.

— Nylig ble det bestemt at kjønnsidentitet er innlemmet i denne såkalte hatparagrafen, som betyr at en kan straffes for å ytre seg om dette. Det medfører at Jeg mener det er på tide med debatt rundt det at du kan ha et kjønn er uavhengig av kroppen en har. Det er ganske skremmende at for eksempel skolebøkene er skrevet om, og at det går imot kvinners diskrimineringsvern. Det er noe av det jeg går grundig og dypt inn i.

Dette er omslaget på Anne Kalvig sin nyeste utgivelse. Foto: Medvit forlag

Kalvig understreker at vi her i landet har trosfrihet og ytringsfrihet, men å tro på sjelekjønn må også være noe man kan avvise.

— Vranglære er innført i skolevesenet, og dette har for eksempel pridebevegelsen arbeidet med i bakgrunnen. I 2006 ble kjønnsidentitet som forestilling «kodifisert» i de såkalte Yogayakartaprinsippene. Som har vært viktig for den videre utviklingen.

Hun har blitt kaldt fascist og nazist i debatter, og er ganske sikker på at boken vil føre til både saklig og usaklig debatt. UKOM-rapporten fra i år har slått fast at vi mangler kunnskapsgrunnlag for det som blir gjort på trans-behandlingsfeltet. Barn og unge har krav på kvalifisert behandling ...

— Noen tjener penger på at mennesker med friske kropper blir til livsvarige pasienter, sier Kalvig og avslutter.

— Jeg håper jo andre kommer med meningene sine, og jeg er åpen for å høre andre analyser. Jeg mener at det å blande sammen trosforestillinger om kjønn med objektive forhold om kjønn, er skadelig. Kvinner vern mot diskriminering som kjønnsklasse forsvinner, når menn like gjerne kan være kvinner. Vi har kjønnsdelte ordninger av en grunn, og det er viktig for kvinners trygghet og likestilling. Vi trenger en debatt om dette, og jeg håper min bok kan vekke den til live.