Foreldregruppa slår tilbake på Bjørn Kahrs (H) utsagn: — Er vi kanskje litt bortskjemt?

Foreldregruppa er engasjert i skolestruktur - og her svarer de Høyre-politiker Bjørn Kahrs.

Ny E39 og Rogfast tunnel som skal være ferdig i 2033. Skolevei for 400 elever fra Randaberg sentrum og anleggsområde i nesten 10 år.
  • Redaksjonen
Publisert:

LESERINNLEGG: Dette leserinnlegget er skrevet av Foreldregruppa, ved Sissel Dahl, Ørjan Cornelius, Arnstein Wee, Thor Geir Harestad, Leidulf Øvrebø, Monica Einarson og Marita Rønning Ørn.

Høyres leder Bjørn Kahrs spør «Er vi kanskje litt bortskjemt?» med henvisning til barna som «må bruke mer enn 5 minutter gangtid» fra Randaberg sentrum til barneskolen på Grødem. Han syntes det var helt greit å ta bussen 30-45 minutter på ungdomskolen i Bergen, men unnlater å nevne at under hele barneskolen og første året på ungdomsskolen bodde han så nær skolen at han «gikk hjemmefra når det ringte inn». Kahrs nevner heller ikke at han valgte å bytte skole helt frivillig for å
forbedre karakterene. Han påstår også at Foreldregruppen ikke har tatt inn over seg at kommunen har dårlig råd.

Vi er opptatt av økonomi, og forstår derfor ikke hvorfor kommunen unnlater å ta med økonomisk konsekvensanalyse og kost nytte vurdering i innbyggerhøringen. Dette er vedtatt av kommunestyret. (3f og 3g)*. Det kan bli kostbart å la være, det har Høyre ikke tatt innover seg.

Foreldre er opptatt av sikker skolevei for barna sine, spesielt når de går på barneskolen. Det kan bli vanskelig for de små barna som skal gå fra Randaberg sentrum til Grødem helt alene. Hvordan skal de komme seg trygt over E39 i byggeperioden for den nye fire felts motorveien og arbeidet med Rogfast tunnelen?

I dag er det tre underganger på E39 på skoleveien for elevene fra Harestad Skolekrets som må til Grødem. (Skiftesvik, Harestad og Rygg). Her blir det store endringer når byggeperioden starter, noe som påvirker både ruten, lengden og sikkerheten på skoleveien. Ny E39 skal være ferdig i 2033 og arbeidet med Rogfast tunnelen har nettopp startet. Hvor lenge blir skoleveien et anleggsområde?

Det er ikke gjort risikovurderinger for ulykker. Må det settes opp busser igjennom byggeplassen for at risikoen skal bli akseptabel? Må det lages en midlertidig vei rundt hele byggeområdet? Da kan det bli langt å gå. Hva er økonomiske konsekvenser og kost nytte, ref punkt 3f og 3g?

Kommunens behandling av skoleveien ved bygging av ny E39 er ett av mange eksempler på mangelfull prosess. Statens Vegvesen, som har kompetanse på dette, er ikke tatt med på høringslisten. Da vet ikke Høyre hvordan skoleveien blir når de skal vedta ny skolestruktur på nyåret i 2023.

Høyre synes å mene at det er helt greit å gå 2-3 km for å komme på barneskolen. Hva om skoleveien blir 3-4 km hvis to av undergangene må stenges for at det skal bli trygt å krysse byggeområdet? Hvor lang skolevei mener Høyre barna må tåle før de blir bortskjemt? Høyres leder kan kanskje samtidig opplyse om hvor lang vei han selv hadde til barneskolen i Bergen, slik at faktaene i hans egen sammenligning med barneskolen på Harestad blir riktig.

Til slutt litt om saklighet. Politikerne og kommunen gjør ikke som de lover (ref 3f og 3g) og vil også måtte avvike fra nærskoleprisnippet i opplæringsloven. Dette kan leses fra høringsnotatet til kommunen. «Det er ingen fremtid for Harestad Skole» (dvs den må rives), er ikke våre ord, men Bygdebladets oppsummering av Formannskapets møte i oktober 2022. Renate Kolnes er Høyres ordførerkandidat og sitter i Formannskapet. Hun har, etter som vi kan se, ikke bestridt Bygdebladets fremstilling. Renate Kolnes sin beskyldning om at Foreldregruppen er kunnskapsløs og uredelig, faller på sin egen urimelighet, når vi i all hovedsak gjengir det politikere og kommunen selv har sagt.

*) Utdrag fra kommunestyret sitt vedtak, sak 39/22
3. Før forslaget sendes på høring bes kommunedirektøren utrede og komme med
anbefalinger på følgende:
f) Økonomiske konsekvenser av begge alternativene mot alternativ 1. g) I tråd med tidligere budsjettvedtak, en kost-nytte-vurdering av vedlikehold av gamle
Harestad skole i sett opp mot nybygg (byggetrinn 2).

Link til Reguleringsplan for E39 Harestad krysset.

Publisert: