KONTROLL: Statens vegvesen kontrollerte på Sokn i dag og hadde fokus på vinterutrustning på de tunge kjøretøyene.

– Alle kjøretøyene som var innom kontrollplassen i dag hadde godkjente dekk og hadde med seg det antall kjettinger som de er pålagt å ha, heter det fra kontrollen.

Når det kommer til andre resultater:

** Det ble kontrollert beltebruk i tre busser med til sammen 60 passasjerer. Her ble det til sammen gitt 6 gebyr på 1500,-kr til passasjerer som ikke brukte bilbelte under kjøring.

** Et firma ble ilagt 8000,-kr i gebyr for kjøring uten gyldig bombrikkeavtale for tung bil som er lovpålagt på kjøretøy over 3500kg som går i næring.

** Et tungt kjøretøy som fraktet farlig gods (ADR) ble ilagt skriftlig mangel grunnete feil med merking av kjøretøyet.

** Fire kjøretøy fikk skriftlig teknisk mangel med krav til etterkontroll. Et av disse fikk også forbud mot å kjøre i mørke og vær med dårlig sikt da det manglet alle lysene på den ene siden.

** Fire kjøretøy hadde ikke sikret lasten sin tilstrekkelig. Her måtte lasten sikres forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring var tillatt. En av førerne hadde så lite sikring på lasten at han ble anmeldt til politiet for forholdet.

** En fører ble kontrollert på kjøre- og hviletid på 12 førerdøgn. Her ble det avdekket to små brudd som medførte skriftlig advarsel til fører.