TILTALE: En kvinne bosatt på Randaberg må i slutten av november møte i Sør-Rogaland tingrett.

Der er det satt av tre dager hvor kvinnen må svare for salg av hund, som det også ble krevd forhåndsbetaling av i form av at kjøpere skulle vipse penger.

Dette ble gjort av hele 29 personer. Disse skal ha betalt mellom 3.000 og 5.000 kroner til vedkommende. Alle trodde de hadde kjøpt seg en liten valp, men hunden så de aldri noe til.

«Selger unnlot å fortelle at hun ikke hadde noen valp for salg, eller at hun ikke hadde til hensikt å oppfylle avtalen», står det i tiltalebeslutningen.

Dermed er det siktelse for bedrageri det skal svares for i retten. 119.000 kroner er beløpet, det som gjelder salg av hund til 29 personer - men hvor man altså aldri fikk noen hund

Det er politiadvokat Ingvild Anfinsen Sandal, som har tatt ut tiltalen mot kvinnen.

Strafferammen for en slik type sak i retten er bot eller fengsel inntil to år.

«Salg» av valper pågikk fra mai 2021 til oktober samme år går det fram av tiltalebeslutningen fra Sør-Rogaland tingrett. Påstand om erstatning til de fornærmede forbeholdes nedlagt.