POLITIKK: Naboer har klaget, men føler ikke at politikerne har hørt på dem - og satt seg inn i dokumentene i for dem en viktig sak.

175 meter fortau vil berøre en del eiendommer - noe politikerne også ser, men som flertallet menr er innefor det man kan gjøre.

Marianne Solheim Sande (Sp) startet med å si at Sp ikke vil støtte noe annet enn at dette kommer på plass. Hun snakket blant annet om barnetråkket - og trafikksikkerhet generelt.

Frps Tone Gjerde støttet naboene.

– Vi har ikke vært våkne nok i denne saken, vi har ikke det. Jeg har tenkt litt, i barnehagen jeg jobber så går vi ofte tur der. Vi møter ikke biler og vi har kommet til at vi ønsker å ta klagen til følge - og skrinlegge saken om fortau.

Ingve Lerang (V). Foto: Per Thime

Venstres Ingve Lerang sa dette:

– Jeg har også en intensjon om å støtte Frp i denne saken. Vi har gått imot dette tidligere, som eneste parti. De løsningene som er skissert ønsker vi ikke, men vi mener det er relativt godt dekke med fortau allerede. Inngrepene dette gjør på privat eiendom er større enn fordelene dette vil gi, så vi støtter forslaget om å droppe dette prosjektet.

Utvalgsleder Bjørn Kahrs sa at skisser var laget fra beboere - og han berømmet dem for jobben som var gjort.

Fra å berømme til å vinne fram, er det likevel en vei å gå i denne saken, for da det ble stemt av så ble det flertall for å avvise klagen. Kommunestyret skal 7. mars til slutt vedta om klagen skal sendes Statsforvalteren for endelig vedtak.