SOKN: Fire busser ble kontrollert for beltebruk med til sammen 67 passasjerer. Her ble 4 passasjerer ilagt gebyr på 1500,-kr hver for å ikke bruke sikkerhetsbelte i bussen.

Videre var to tunge kjøretøy overlastet og måtte laste om til lovlig vekt før videre kjøring var tillatt. Et av disse hadde gebyrpliktig overlast og transportøren ble ilagt et overlastgebyr på 4.250 kroner.

Antall tunge kjøretøy over kontrollplass: 102
Antall kontrollerte lette kjøretøy: 5
Antall observerte for bruk av bilbelte 114
Antall anmeldelser: 2
Antall overlastgebyr: 1
Antall bruksforbud: 8
Antall bilbeltegebyr: 4
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 6
Antall dekk/kjettinggebyr: 6
Antall andre gebyr: 1
Antall sjåfører med brudd på kjøre- og hviletid: 4