LOVBRUDD: Politiet i Sør-Vest meldte 16.02 på sin Twitter at Politibåten har patruljert i området Byfjorden/Åmøyfjorden.

— Fire båtførere fikk forenklet forelegg for høy hastighet, tre personer fikk forenklet forelegg for manglende bruk av flytemidler.