MØTE: På gårsdagens møte Hovedutvalg for oppvekst og levekår kom det også opp det som har med kommunens tertialrapport å gjøre.

I saken står det at kommunestyret vedtar å utsette prosjekt renovasjon av bassengene på Grødem skole og Goa skole til etter 2022. Det utgjor 6,245 millioner kroner dersom midler er overført i henhold til punkt 3.1.2 ( og 3,15 millioner kroner dersom punkt 3.1.2 ikke blir vedtatt.) Kommunedirektøren vil legge frem en egen plan for opplæringsbasseng i forbindelse med behandlingen av budsjett 2023.

— Jeg er egentlig lei av utsettelser av bassengene på Goa og Grødem, men så har jeg hørt at det skal komme en rapport - en tilstandsrapport om hvordan det står til med bassengene, sa leder at utvalget, Renate Kolnes (H).

Det kunne økonomisjef Lars Vedøy bekrefte.

— Det er kommet en foreløpig rapport, eller en skisse. Tallene er relativt bra, men det er en størrelsesorden som er annerledes enn det som er i budsjettet. Beløpet er mangedoblet i forhold til det som ligger inne på 8–9 millioner kroner.

Økonomisjefen sa at beløpet nok er på 60 millioner kroner for tre bassenger, ved de to skolene og ved Vardheim.

— Det er snakk om 60 millioner kroner, inkludert Vardheim. Tilstanden beskrives som ganske ille, men det går an å flikke på ting. De er 40 år gamle og er nok klar for en skikkelig renovasjon. Det krever mye mer enn det som ligger inne, det kan jeg si.

Utvalgsleder Kolnes (H) lot seg sjokkere over opplysningene om beløpet på 60 millioner kroner.

— Jeg var ikke klar over at det var så ille stilt med bassengene på Goa, Grødem og Vardheim. Det var et sjokk å bli orientert om den massive økningen i pris på å fikse de i gårsdagens møte. 60 millioner kroner er åpenbart enormt mye penger for Randaberg kommune, når tidligere estimert sum har vært helt andre beløper.

Hun mener også at det er viktig å påpeke viktigheten for elevene ved å ha et basseng tilgjengelig på skolen - og på Vardheim.

— Vi må jobbe grundig gjennom tilstandsrapporten frem mot budsjettforhandlingene i desember og se og snu på alle mulighetene vi kan ha.