ØKONOMI: NRK melder at fastrenten i Lånekassen stiger til over 3 prosent den 1. juli, og når da sitt høyeste nivå på elleve år.

— Det avhenger av utviklingen av boliglånsrentene. Rentene i Lånekassen er markedsstyrt, og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, sier Lånekassen i en kommentar til Randaberg24.

Fra dette snittet trekkes det 0,15 prosentpoeng, som gir Lånekassens renter. Studielånsrentene har et etterslep sammenliknet med markedsrentene, som betyr at de beveger seg saktere - de går dermed opp senere enn markedsrentene og de går ned senere.

— Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene i Lånekassen. For flytende rente er observasjonsperioden på to måneder, med to måneders opphold før renten trer i kraft. For de faste rentene er observasjonsperioden én måned, med én måneds opphold før renten trer i kraft, skriver Lånekassen videre i sin kommentar.

Alle de tre fastrentene går opp med rundt 0,7 prosentpoeng og passerer med det 3 prosent. Fastrenten for tre års bindingstid vil fra 1. juli være 3,44 prosent.