VANN: Det er behov for omfattende tiltak for å redusere forurensningen fra jordbruket i Hålandsvatnet. Det ble klart etter informasjonsmøte i forrige uke.

Rapporten fra Norce og Nibio viser tydelig hva som er hovedkilden til forurensning i Hålandsvatnet, og hvor stort omfanget er.

Dette vannet tilføres om lag 730 kilo fosfor per år. 85 prosent av dette skyldes avrenning fra jordbruket. For å oppnå god miljøtilstand i vannet er det behov for å redusere tilførselen med 63 prosent, til 270 kilo fosfor per år.

Arealavrenning av næringsstoffer fra områder med grønnsaks- og potetproduksjon utgjør om lag 50 prosent av de totale tilførslene. Avrenning fra grasareal utgjør om lag 25 prosent, og avrenning fra kornarealer utgjør om lag 10 prosent.

Lokale politikere var på møtet, men har også lest gjennom den omfattende rapporten.

I Randaberg har trolig de fleste politikere mye av samme oppfatning - at dette vannet etter hvert skal bli i orden.

Ordfører Jarle Bø (Sp) og Høyres gruppeleder, Renate Kolnes, kommer med denne felles uttalelsen til Randaberg24s ledere.

– Det viktigste nå er å jobbe tett sammen med Miljødiriktoratet, statsforvalter, Stavanger kommune og næringen for å finne rette løsninger for å få Hålandsvannet fortest mulig friskmeldt. Jeg tror jeg snakker for hele kommunestyre og innbyggerne i Randaberg at målet er at Hålandsvannet skal bli mulig å bade i så snart som mulig.

Mye tyder på at dette kan ta noe tid og at det kan bli dyrt å gjøre en jobb slik at det etter hvert blir friskmeldt.

– Det er umulig på nåværende tidspunkt og si hva dette koster, men jeg er trygg på at vi skal finne en løsning på dette når den tid kommer, heter det fra Bø og Kolnes til slutt.

Her leser du hele rapporten om Hålandsvatnet.