Kjørte ned skilt, med 1,66 i promille - dømt til fengsel

  • Per Thime
Publisert:

RETTEN: En mann er dømt til 21 dagers fengsel for fyllekjøring. Mannen var ute med bil tidlig en morgen i august og ble stoppet på Sokn av politiet.

Der blåste vedkommende rødt - og promillen viste 1,66.

Fra dommen heter det også at kjøringen medførte trafikkuhell hvor han kjørte ned et trafikkskilt og i en murkant, slik at det oppsto materielle skader på bilen.

Retten er kommet til at fengselsstraffen passende kan settes til fengsel i 21 dager men at det i tillegg må idømmes en bot svarende til 1,5 ganger brutto månedsinntekt.

Slik ble det også, for mannen ble dømt til 21 dagers fengsel, bot på 60.000 kroner og vedkommende fradømmes førerretten i to år.

Publisert: