POLITIKK: Periodens siste kommunestyremøte startet med detaljregulering av nærings- og havneområde på Harestad. Saken var oppe til en andregangsbehandling.

Lederne i Randaberg Industries og naboene på Øvre Grødem var tilstedet, begge parter like spent på utfallet av møte. Støy ble tatt opp av samtlige av politikerne som ba om å få prate, og Bjørn Kahrs (H) mente det var like mye miljøforruensing med lys.

Robert Raustein (Frp) ble nettopp nabo til sveisen, og stilte spørsmål om habilitet, noe som det ble stemt over at Raustein var.

Alexander Rügert-Raustein (MDG) var den første til å stille spørsmål, og nevnte naboene som var berørt, og valgte å støtte forslaget, selv om han synes det var vanskelig avgjørelse.

— Stusser over tekst som kommer med ytterlige presteringer som ikke er ivaretatt, sier Alexander.

Rügert-Raustein mener at varsling bør skje en uke før, og at det ikke skal forekomme støy på nattestid.

— De som er berørt av støy, mister en måned med søvn. De må kunne unngå det uten at det koster dem noe. Jeg mener at støygrensene som er oppgitt må reduseres med 5 db, slik at våre innbyggere blir tatt mer vare på.

Kristine Enger (Ap) fikk ordet. Foto: Simen Ingemundsen

Så var det Kristine Enger (Ap) sitt ord.

— Støy og nettene bekymrer aller mest, og velforeningene er tydelige på, og synes det er frustrerende. Vi mener støy må redusere med 30 dager per år, fire dager per løpende uke. Jeg mener det bør legge til netter her, ikke bare dag. Jeg har forståelse for at det er kjempe krevende for de som bor i nærheten, sier Enger, og legger til.

— Men disse dypvannskaiene vil komme regionen til gode, og er viktig inn mot det grønne skiftet. Kaiene våre kommer til å få betydning for hele Norge, og jeg tror enkle grep kan tas for å få en enklere situasjon på natt for beboerne rundt.

Øystein Stjern (KrF) fikk så ordet, og han poengterte at det var en streng plan, og snakket både naboene og sveisens sak.

— Naboene mener ikke den er streng nok, sier Øystein og legger til.

— Det er viktig å kunne vedta en reguleringsplan for området, og jeg tror ingen tidligere kommunestyrer har blitt opplyst så mye om støy som oss. Når det er sagt føler jeg saken er fryktelig godt belyst, og jeg mener det er bra med en mer langsiktig plan ved å legge tilrette for industri.

Stjern mener farvann som vil gange Randaberg, og poengterte at de ikke kom til å stemme mot saken som er gjennomgått så grundig.

Far og sønn Simonsen var tilstede for å høre endelig vedtak. Foto: Simen Ingemundsen

Bjørn Kahrs (H) fikk så snakke. Han poengterte at han ikke kom til å støtte andre forslag enn det som var lagt fram, og mente de holdt seg til forskriften som var vedtatt.

— Industriområdet ble etablert lenge før bebyggelsen, dette har jeg poengtert før.

— Det er krystallklar at i gulsone skal det være 50 db, mens rød sone er noe høyere på dagtid. Synes det er underlig at vi skal gå unna denne støyforskriften, men så er grep gjort, sier Bjørn.

Ingve Lerang (V) fikk så ordet, og ga klar beskjed om at de hadde bygget inn ekstra tillatelser. De utvidet blant annet muligheten til å støye i forhold til det regjeringen hadde gjort.

— Venstre er ikke imot å utvide, men skeptisk til hvordan det behandles på. Andre modeller er foreslått, men det ble ikke noe av det. Det er regulert lys på årsgjennomsnitt, jeg anbefales døgn gjennomsnitt.

— Vi kommer til å støtte Arbeiderpartiets firedagsplan.

Ordfører Jarle Bø (Sp). Foto: Simen Ingemundsen

Ivar Walde (Ap) poengterte at saken hadde vært vanskelig denne perioden.

— Beboerne må takle det som kommer, sånt forstår jeg det, og det er vondt. Arbeiderpartiet stemte imot den gang Grødem skulle utvides, og jeg håper nå på et omforent løsningsforslag, sier Ivar.

Robert Raustein oppsummerte at Frp kom til å stå for det som er lagt fram.

Så fikk ordfører Jarle Bø ordet.

— Vår kommune er best på framdriftsplanlegging på knappe arealer. Vi må legge til rette for verdiskapning, og vi vedtar en vanskelig sak her. Den reguleringen vi vedtar nå er strengere enn den som allerede er vedtatt, og det legges nå til rette for driften til sveisen, og for beboernes hverdag.

Bjørn Kahrs (H) Foto: Simen Ingemundsen

Ordføreren hadde tro på Harestadvika sin framtid som attraktivt næringsareal. Saken som ble vedtatt var positiv for næring på den ene siden og hensyn på den andre siden.

Ordfører støttet ikke Arbeiderpartiet sine forslag om fire netter.

— Har en følelse av at det ikke handler om desibel dette her, som Rügert-Raustein trekker fram. Mer en godt nok og komplisert å følge opp hva som nå ligger på bordet. Den er grundig utredet, og en bra løsning, sier Stjern, som poengterte at det er en reguleringsplan strengere enn lovverket.

Bjørn Kahrs (H) var ikke nådig med å slå ned på Engers forslag. Han nevnte at det ikke var vits i å presisere natt eller dag.

— Vi kommer ikke til å støtte det uansett.

Arbeiderpartiet sitt forslag med 10 dagers varsel på forhånd var ikke Kahrs noe for.

— Når en skal legge til på grunn av dårlig vær nytter det ikke å melde i fra 10 dager før. Vi kommer ikke til å støtte akkurat det. Vi støtter det forslaget i KPU, og hva Stjern og Bø har fremmet av forslag, sier Kahrs.

Etter en 15 minutter lang pause var det klart. Enger trakk det partiet hadde fremme til nå, og sier.

— Støykravene fravike max fire dager i året. Viktig med garanti for ro på natt.

Stjern sine forslag ble enstemmig vedtatt. Alexanders forslag om støy, varsling en uke før falt, samme gjorde også kulepunkt to. Kun Rugert-Raustein fikk stemme. Enger sitt om fire netter falt. Planen ble enstemmig vedtatt.