JORDVERN: Det var kommunene i Rogaland som omdisponerte mest dyrka jord i 2021, med totalt 608 dekar. Innlandet fulgte på andreplass med 485 dekar og deretter Trøndelag med 361 dekar omdisponert.

Randaberg er med i oversikten fra Rogaland. Den viser at Randaberg kommune ikke omdisponerte noe som helst i fjor. Stavanger tilhører kommunene som omdisponerte mest matjord, med 141 dekar.

Ser man videre på oversikten - også den som går tilbake i tid, så viser den for Randaberg at man de siste 10 årene har omdisponert noe - og noen mener det er for mye.

I fjor omdisponerte man ikke matjord på Randaberg. Rekorden de 10 siste årene er fra 2015. Foto: Skjermdump fra ssb.no

Statistikken gir en oversikt over kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og etter jordloven, samt saksbehandling etter jord- og konsesjonslov. Et vedtak om omdisponering av dyrka jord gjøres av Randaberg kommunes politikere.

Det er i 2022 satt av 1 million kroner til en ny tilskuddsordning forkommuner som utarbeider kommunal jordvernstrategi.

-Formålet er både å øke kunnskapen om jordbruksarealene og øke oppmerksomheten om jordvernet i planprosesser. Slik håper vi å redusere nedbygging av matjord, sier Jostein Tostrup i Landbruksdirektoratet i en pressemelding. Det har allerede kommet noen søknader, men vi håper på flere fortsetter han. Fristen for å søke er 30. juni.