Ung mann dømt for vold

  • Per Thime
Publisert: Publisert:

RETTEN: En ung mann fra Randaberg er dømt til 90 dagers fengsel.

I januar slo han en annen person i ansiktet, med det resultat at vedkommende fikk kutt over det ene øyet og måtte sy noen sting som følge av voldsepisoden.

Tiltalte møtte i retten og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Voldsepisoden skjedde ved et busstopp i Stavanger og anses som kroppsskade.

Bakgrunnen for saken er uoverenstemmelser i forbindelse med en diskusjon. Tiltalte vurderte at situasjonen kom til å eskalere og gikk bort til en av de to diskusjonen gikk med. Tiltalte var sammen med en kamerat på bussholdeplassen.

Han tok tak i den ene personen og dro han bort fra kameraten og en person til. Det endte med både dytting og slag mot ansiktet.

I bevisvurderingen har retten særlig vektlagt tiltaltes forklaring. Tiltalte har langt på vei erkjent de faktiske forhold, herunder at han slo fornærmede to ganger med knyttet neve.

Det var dissens da saken skulle avgjøres, altså ikke full enighet om straff.

Det ble til slutt avsagt dom - som er 90 dager i fengsel og i tillegg må den unge mannen fra Randaberg ut med nærmere 5.000 kroner i erstatningtil vedkommende som ble påført skader, samt betale saksomkostninger på 4.000 kroner.