Det er ADGANG FORBUDT - men flere tar seg inn under gjerdene på militært område