GRØDEM: Riktignok er det plass til noen biler, men dette er i forbindelse med ny vannledning i Fjordsolveien og Fjordsvingen, som er i dette aktuelle området.

— Nei, det er nok ikke parkeringsplasser, men dette er entreprenøren sitt riggområde i forbindelse med arbeidene man skal gjøre, sier Idar Kolnes Goa i kommunen til Randaberg24.

I området med rød ramme rundt skal det graves. Foto: Skisse fra Randaberg kommune

Det skal altså legges ny vannledning for å sikre tosidig vannforsyning til Hagafjell og Grødem skole.

Det er et ganske omfattende arbeid som skal gjøres og som også skal pågå ut 2022. I anleggsperioden blir kjørevei holdt åpen, men man skal også ta høyde for at det til tider vil være redusert fremkommelighet.

Når det skal legges ny vannledning kreves det også bra plass for arbeidene. Dette er riggområdet entrerprenærene skal bruke. Foto: Per Thime