Området ved inn/utkjøringen ved Monter på Randabergveien har vært diskutert lenge. Det er ikke registrert alvorlige ulykker, men hver uke oppstår det det som kan bli farlige hendelser.

Inn- og utkjørselen er noe mange har vært opptatt av i mange, mange år. Nå har Venstre i Randaberg tatt initiativ til å løfte saken opp i fylket.

Venstres representant i Samferdselsutvalget, Kjartan Alexander Lunde, stiller spørsmål i møtet i dag om det ikke er mulig å få gjort noe for å bedre trafikksikkerheten

— Dette har lenge vært et stort problemområder, og når dette er en fylkesvei må problemstillingen løftes opp til fylket. For oss lokalt har det derfor vært en viktig sak å løfte opp til våre fylkespolitikere. Om ingen i fylket tar inititiv vil saken i alle fall ikke bli løst. Nå forsøker i hvert fall vi i Venstre å gjøre det vi kan for å få startet prosessen med å finne en løsning.

Det er ikke registrert alvorlige ulykker, men noen ulykker har det vært også dette året. Venstres Kjartan Alexander Lunde spiller spørsmål om utkjørsel i Samferdselsutvalget i fylket senere i dag. Foto: Arkivbilder

Det vises blant annet til en rekke nestenulykker. Lunde og Venstre mener man ikke kan vente lenger.

— Randaberg24 har flere ganger hatt nyheter om uhell og nestenulykker, både i forhold til bil mot bil men og for gående og syklende. Man kan ikke vente til det skjer et alvorlig uhell før man begynner å gjøre noe

Denne delen av Randabergveien trafikkeres daglig av rundt 8-9000 bilister. Spesielt morgen og ettermiddag er det tett trafikk.

Randaberg24 har tidligere snakket med fylkeskommunen om inn- og utkjørselen.

Randabergsletta er fylkesvei og sorterer derfor under fylkeskommunen. De har hatt saken på bordet og sett på hva man kunne ha gjort ved dette stedet - slik at det ble mer trafikkvennlig, og ikke trafikkfarlig.

– Denne avkjørselen er ikke som vi skulle ønske, sier Panagiota Kostara, rådgiver trafikksikkerhet i fylkeskommunen.

Flere mener en rundkjøring bør kunne være et godt alternativ.

– Nei, en rundkjøring kan som regel gi ulykkesreduksjon men på andre type ulykker, ikke sykkelulykker. Det er ikke en plass hvor en rundkjøring kan være naturlig å bli tenkt og foreslått som en løsning. For syklister kan rundkjøringer medføre økt ulykkesrisiko, dette gjelder især rundkjøringer med sykkelfelt.