ARBEIDER: Mens skolene i disse dager tar sommerferie og lokale lag tar pause, så skal ikke Randaberghallen ligge øde og forlatt.

Det skal nemlig som vanlig gjøres noen utbedringer når det er sommerstengt.

— Mye bruk av haller fører også til mye slitasje. Vi bruker derfor de stengte ukene om sommeren aktivt til viktig og nødvendig vedlikeholdsarbeid og hovedrenhold, sier Erik Knudsen, avdelingsleder idrett i kommunen.

I disse dager er man allerede i gang. Nå jobbes det med blant annet ekstern kontroll, service, reparasjon på vinsjer i hall 1 og vedlikeholdslakkering og oppmerking av minihåndballbaner.

— I tillegg er det oppmerking av kortbane i hall 2, samt utbedring av løse fliser, rensing av filter, utskifting av lysarmatur og mer til, fortsetter Knudsen.

Det er en del vedlikeholdsarbeid som tas i løpet av sommeren, som fliser. Foto: Randaberg kommune

— Det er dessverre ikke mulig å bruke hallen mens dette arbeidet pågår, og vi har ikke mer tid enn vi må ha for å få dette ferdig innen hallen åpner igjen.

Når det gjelder åpning så har Knudsen også en gladnyhet å komme med.

— Vi åpner Randaberghallen tre uker tidligere denne sommeren, som et prøveprosjekt før skolestart, i et forsøkt på å styrke publikumstilbudet i svømmehallen. Og ettersom svømmehallen holder ekstra åpent for publikum disse ukene så vil også idrettslagene få nytte av synergieffekten ved at vi også gir et gratistilbud om ekstratreninger for dem tre uker tidligere enn vanlig sesongstart. Vi håper vår kunder setter pris på det og at flest mulig benytter seg av dette tilbudet. Se gjerne randaberghallen.no eller våre facebook-sider for mer informasjon.