FUGLELIV: Etter at NRK nylig hadde artikkel om «syke og døde fugler som skylles i land» har Mattilsynet fått inn flere titalls henvendelser fra Randaberg.

Pr. nå har de ingen oversikt over hvor mange tilfeller av fugledød som er meldt inn fra Randaberg eller svar på hva det skyldes. Det jobbes iherdig med å avdekke grunnen. Inntil videre råder de folk til å holde seg unna døde og syke fugler, samt melde inn om de oppdager noe.

Stein Tofte er mer redd for hysteriet rundt sykdom, enn fugleinfluensa. Foto: Arkivbilde, Simen Ingemundsen

Stein Tofte, leder for Birdlife Stavanger er enig med Mattilsynet, men han føler at uttalelse fra Mattilsynet kan skape mer hysteri enn det som er hensikten, samtidig mener Tofte at samfunnet fokuserer for mye på sykdom for tiden. Hysteriet rundt sykdom kan medføre store konsekvenser for psyken til folk.

— Vi vet alle at fugleinfluensa kommer, for det har alltid vært fugleinfluensa. Nå som Mattilsynet går ut med en slik beskjed og det har vært rapportert inn så mange tilfeller er mitt råd; Vask hender og hold dere unna.

Alexander Rugert-Raustein mener en bredskapsgruppe må opprettes brennkvikt. Foto: Arkivbilde

Alexander Rugert-Raustein synes det er svært bekyringsfult å se utviklingen.

— Selve utbruddet er det dessverre lite vi kan gjøre noe med. At Mattilsynet har lagt ned beredskapsgruppe for fugleinfluensa er på grense til ansvarsløst. Det pekes på at den bør bli gjenopprettet straks noe som jeg støtter.

Han mener at pandemi utløst av virus er en økende trussel. MDG-politikeren mener at beredskap er første prioritet.

— Tenke worst case scenario er bærebjelka i beredskapen. Det savner jeg i forhold til fugleinfluensa, sier Raustein og avslutter.

— Faren for fjørfenæringa er nytt stort utbrudd av fugleinfluensa. Jeg kan ikke se hvordan det kan bli håndtert uten denne beredskapsgruppa.