PENGESTØTTE: Randaberg kommune fordeler 2 millioner kroner i året til frivillige lag og organisasjoner. Nå er 86 000 kroner fordelt til musikklivet og ungdomstiltak.

– Driftstilskudd tildeles til lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid. Formålet med ordningen er å støtte driften av det frivillige barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. Tilskudd gis på grunnlag av antall aktive medlemmer og aktivitetsnivå, sier Ingunn Moa i Randaberg kommune.

Dette er midler som er søkt om og dette er hva som er gitt fra kommunen:

· Babysang 4.000 kr

· Grødem barnekor 5.000 kr

· Randaberg Soul Children 9.000 kr

· Minising 9.000 kr

· Randaberg skulemusikkorps 19.000 kr

· Ung kirke og ungdomskafe (Randaberg Menighet) 12.000 kr

· Tirsdagskakao og Sone 3 (Grødem menighet) 12.000 kr

· Ledertrening for ungdom (Randaberg og Grødem menighet) 5.000 kr

· Meetingpoint 3.000 kr driftstilskudd og 8.000 til utstyr (Playstation/VR-utstyr)