Nå tar kommunen dine innspill på detaljregulering av Kyrkjeveien

Dette er det aktuelle området.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

REGULERING: Kommuneplanutvalget vedtok i forrige måned å sende detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å etablere fortau på strekningen fra krysset Kyrkjeveien x Torset og sørover til boligområdet nord for Sørlibakken, en strekning på cirka 360 meter.

I forbindelse med planen er det også lagt opp til et informasjonsmøte. Dette skal etter planen arrangeres 10. november i kommunestyresalen.

Tidligere har det vært en del reaksjoner på disse planene og nå er det tiden for å komme med dine eventuelle merknader.

Du kan lese mer og se mer om dette på kommunens nettsider.

Frist for å komme med innspill er satt til 25.11.2022. Planområdet det er snakk om er på rundt 3,8 dekar og det er i dag ikke gjeldende detaljreguleringsplaner for området, men grenser til tre andre planer som er fra 1995, 1979 og 1984.