Storkjøkken: Raustein vant fram - sak om felles storkjøkken ruller videre