POLITIKK: – Randaberg kommune går ikke videre med felles storkjøkken og mulighet for å delta i «Too Good to Go», for det var innstillingen til kommunedirektøren før kveldens møte i Hovedutvalg for oppvekst og levekår.

Bakgrunnen for innstillingen var i korte trekk økonomi og kapasitet på eksisterende storkjøkken.

Frps Walter Raustein har tidligere sagt at han ikke var fornøyd med utredningen som var gjort.

– Jeg er ikke så mye mer imponert denne gang, for jeg synes fortsett det ikke er svar på det vi har spurt om, sa Raustein.

Han hadde med seg flere spørsmål, men var ikke helt fornøyd med fremmøte fra administrasjonen.

– Jeg savner en del, blant annet det som går på salg fra storkjøkken, har de tatt kontakt med kommer på storkjøkken andre steder i kommuen. Det står at de ikke klarer volumet med produksjon, men i saken står det ikke noe om hvor mye et storkjøkken i dag kan produsere.

Han snakket også om det økonomiske.

– Jeg savner det som dreier seg om hva det koster å laget mat til et måltid for storkjøkken - og i barnehagene. Har man sett på hva det koster med opprustning på det jeg kaller husholdsningsskjøkken andre steder i kommunen? I sum så lurer jeg på hvilke økonomiske beregninger som er gjort i denne utredningen. Spørsmålene er mange - men jeg føler at det ikke er en klar konklusjon i saken. Jeg ønsker svarene og vi trenger dette før dette blir avgjort, sa Raustein.

Han la til at han ikke MÅ ha et et slikt felles storkjøkken, men han ønsket å se mer - og ville legge fram et alternartivt forslag.

Leder av utvalget er Bodil Fjermedal Ludvigsen (KrF)

Hun fortalte at mye var med, men det var også noe som ikke var kommet med i oversikten, men som skulle vært med.

– I forhold til å svare på spørsmålene, så er det ikke så mye å si nå - for vi hadde hatt behov for spørsmålene på forhånd. Men jeg vil foreslå at dette svares ut i neste kommunestyre 7. mars.

LES HELE SAKEN HER

Bodil Fjermedal Ludvigsen, KrF, utvalgsleder. Foto: Per Thime

– Vi er opptatt av dette, men også det som har med pris å gjøre, for dette er noe som koster og det koster mer. Det vi ser er også at prisene varierer. Går det an å se på et opplegg som blir mer likt for barnehagene - og ikke så store forskjeller som det er i dag, sa Eirik Øverland Sande (Sp).

Eirik Øverland Sande, Senterpartiet. Foto: Per Thime

Sps Børge Harestad hadde et annet moment.

– Vi snakker mye om mat, men vi skal heller ikke glemme at barna skal lære seg en del av det som dreier seg om mat - og forsøke seg å være med å lage mat.

Etter hvert stemte man av - kommunedirektørens innstilling og et forslag fra Frps Walter Raustein som gikk på mye av det han snakket om i sitt innlegg i debatten, blant annet økonomiske beregninger som er gjort.

Da det ble stemt av var det ikke enighet i partiene - men Raustein (Frp) vant fram, mens kommunedirektørens innstilling falt. Saken skal uansett opp i kommunestyret 7. mars. Da er det i spørsmålene fra Raustein forventet flere svar.

Sjekk alle hans spørsmål i boksen under