ARENDALSUKA: Rapporten som er bestilt fra Storebrand Livsforsikring AS dreier seg blant annet om kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

Her finner man oversikten over alle kommuner, hvor noen er bedre enn andre, naturligvis. Randaberg er med på listen, et godt stykke nedover på listen. På 200. plass kommer Randaberg kommune.

– Kommunene er både tjenesteprodusenter, myndighetshåndhevere, samfunnsutviklere og organisator av lokalt folkestyre. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Vi stiller forretningsmessige krav til kommunene: effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Vår måling legger like stor vekt på hhv. kostnader, kvalitet og finanser, heter det fra Agenda Kaupang.

Det går altså i

* Kvalitet

* Kostnader

* Finanser

LES HELE RAPPORTEN HER

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims og ordfører Jarle Bø (Sp) er i Arendal hvor repporten legges fram i dag.

Foreløpig er det derfor ikke så mye grunnlag for å si mye om rapporten.

– Vi skal bruke litt tid etter det til å studere rapporten med utvikling og trender. På mandag skal vi ha budsjett- og strategisamling for ledergruppen Denne faktarapporten blir en del av vårt datagrunnlag inn i budsjettarbeidet. Ellers blir dette en del av det omfattende faktagrunnlaget inn mot forslag til Handlings- og økonomiplanen som legges frem for politikerne i november, sier Berge Ims til Randaberg24.

Nederst i denne ser du Randaberg, på 200. plass. Foto: Skjermdump

På listen oppover, helt i toppsjiktet, finner vi Kvitsøy. Kommunen i havgapet kommer på 4. plass i oversikten over alle landets kommuner, det er beste i Rogaland.

For andre kommuner har i distriktet tar vi med plasseringene til

* Klepp (5)

* Bjerkreim (7)

* Sola (11)

* Time (19)

* Stavanger (36)

* Sandnes (39)

* Gjesdal (50)