STRØMPRISER: Onsdagens snittpris per kWh er 12,8 øre lavere enn tirsdag og 1,57 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen onsdag på 4,59 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 16 og 17. Den er 1,7 øre lavere enn tirsdag og 1,8 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge vært 5,95 kroner.

Minsteprisen blir på 2,15 kroner per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.

(vaktsjef@ntb.no)