SKATT: Har du ennå ikke gått gjennom tallene og levert skattemeldingen? Da begynner du å få dårlig tid.

– Alle bør åpne og sjekke skattemeldingen. Hvis du ikke sjekker den, bruker Skatteetaten opplysningene som ligger forhåndsutfylt. Det kan bety at du risikerer å betale for mye skatt, for eksempel hvis du ikke har ført inn et fradrag som du har krav på, eller at vi bruker feil opplysninger, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

4 gode råd

Gjengedal har følgende råd til de som nå skal sjekke skattemeldingen i siste liten:

Se over opplysninger om inntekt, formue, bolig og lån som er forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Sjekk at tallene stemmer.

Er du usikker på om du har rett på et fradrag eller om det er andre fradrag du kan benytte? Bruk skatteetaten.no/fradragsveileder.

Har du solgt eller leid ut bolig? Det kan være skattepliktig, og du kan ha krav på fradrag. Sjekk skatteetaten.no/bolig.

Fyll ut det som eventuelt mangler! Du må selv legge til blant annet reisefradrag, kryptovaluta, lån i utlandet og private lån.

Tall fra i fjor viser at mange har noe å tjene på å sjekke skattemeldingen. Etter at skattemeldingen var levert og skatteoppgjøret kom, viste det seg at flere fikk penger til gode og færre fikk restskatt, sammenlignet med beløpene før de gikk inn og sjekket skattemeldingen.

Hva skjer hvis du ikke leverer – og andre vanlige spørsmål

Her er noen av de mest vanlige spørsmålene som stilles ved skattemeldingsfristen:

Hva skjer hvis jeg ikke sjekker skattemeldingen?

Hvis du er lønnsmottaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen din før fristen går ut, regnes skattemeldingen som levert med de opplysningene som var forhåndsutfylt. Det er du selv som er ansvarlig for at opplysningene er riktige. Derfor er det viktig at du sjekker.

Hva om jeg ikke rekker å levere innen fristen?

Du kan søke om utsatt frist for levering. Du kan få utsettelse inntil 30 dager, og fristen for å søke er 30. april. Hvis du får utsettelse, kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni. I fjor var det 77.000 personer som søkte om utsettelse for levering av skattemeldingen.

Hva hvis du husker noe etter fristen har gått ut?

Hvis du oppdager at du har glemt noe eller du får nye opplysninger, logg deg inn på  skatteetaten.no , gjør endringene og lever skattemeldingen på nytt – det kan du gjøre når som helst opp til tre år etter leveringsfristen.

Når kommer skattepengene mine?

Etter at skattemeldingen din er levert, må Skatteetaten behandle den og lage et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode) eller hvor mye du må betale (restskatt).

Hvis du har levert skattemeldingen, men likevel ikke har fått ditt skatteoppgjør, kan det for eksempel skyldes at du har gjort mange endringer eller lagt til vedlegg som Skatteetaten må kontrollere, at du ikke har oppgitt alle nødvendige opplysninger eller at du er tatt ut til tilfeldig kontroll.

FAKTA OM SKATTEMELDINGEN OG SKATTEOPPGJØRET FOR INNTEKTSÅRET 2023

Antall utsendte skattemeldinger til lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak: 5,1 millioner

Antall utsendte skattemeldinger på papir: 500 000

Antall åpnet: 4,0 millioner (digitalt)

Antall levert: 2,8 millioner (digitalt)

Skatteoppgjør: 1,7 millioner

Sum skatteoppgjør: 22 mrd i skatt til gode