MØTE: Saken skal også videre, men i kveld var den oppe i Hovedutvalg for nærmiljø og kultur.

Bare Venstres Olav Nybø stemte mot dette.Saken skal videre til endelig avgjørelse i kommunestyret.

I dag er det flere kommuner som har dette, men innstillingen fra kommunedirektøren var at billettprisene for barn i svømmehallen i Randaberghallen forblir uendret - og at man ikke åpner svømmebassenget gratis for barn.

Kommunedirektøren mener at det er en spennende idé med gratis publikumsbading for barn og at dette ville økt interessen og besøket ytterligere.

– Hvis man skulle gjennomføre et slikt tiltak i Randaberghallen ville det etter kommunedirektørens syn være fornuftig å sette aldersgrensen fra 0 til og med 9 år, ettersom svømmedyktige barn som er fylt 10 år kan gå alene, heter det i saken.

Man har også regnet noe på økonomi, og kommunedirektøren anslår tapte inntekter på rundt 600.000 kroner i året for å innføre gratis bading for barn i den nevnte aldersgruppen.

– Kostnader tilknyttet slike tiltak er også usikre, men anslås til 200 000 – 300 000 kr per år. Utvidede åpningstider vil kunne avhjelpe, men det vil sannsynligvis likevel være utfordringer, da de meste etterspurte tidspunktene allerede er i bruk.