Her er noen punkter som gjelder for Randaberg

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la klokken 09 fram Statsbudsjettet for neste år.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har presentert Statsbudsjettet i dag.
  • Per Thime
Publisert:

STATSBUDSJETTET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er i fokus i dag, for det er forslaget til Statsbudsjettet det dreier seg om.

Klokken 09.00 ble samtlige dokumenter sluppet og senere skal finansministeren redegjøre for alt i Stortinget. Vi har sett på noen lokale ting som kan være interessante for Randaberg det neste året.

E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner
Regjeringen prioriterer midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometerlang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad og Laupland og en 3,7 kilometerlang tunnelarm til Kvitsøy. I Bokn blir det bygd 2,7 kilometervei i dagen, og dagens kryss blir bygd om. Tilknytning til eksisterende E39 i Randaberg skjer i Harestadkrysset, som er planlagt gjennomført som del av prosjektet E39 Smiene–Harestad innenfor Bypakke Nord-Jæren. Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2033.

* Byvekstavtale for Nord-Jæren for perioden 2019-2029 mellom staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Regjeringen prioriterer statlige midler til å følge opp forpliktelsene i avtalen. I tillegg er det statlige bidraget til Bussveien økt fra og med 2023. Foreløpig fordeling av midler er som følger

* 58 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Midlene vil bli brukt til reduserte billettpriser, takstsamarbeid tog/buss/båt/kystbuss og plassbestilling hurtigbåt.

* Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass blir redusert til 2 000 kroner i måneden fra 1. august 2024. En familie med ett barn i barnehage vil spare 11 000 kroner i året. Familier med to barn i barnehage vil spare 18 700 kroner i året.

For familier i de 189 mest spredtbygde kommunene, foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen til 1 500 kroner fra 1. august 2024. En familie med ett barn i barnehage vil spare 16 500 kroner i året. Familier med to barn i barnehagen vil spare 28 050 kroner.

* Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,6 milliarder kroner til denne satsingen som vil gjøre barnehagen billigere for alle.

* Regjeringen foreslår å øke borteboerstipendet for elever i videregående opplæring med 60 millioner kroner i 2024.

Stipendet øker dermed med 829 kroner i måneden, fra 5 848 kroner i måneden i undervisningsåret 2023–24 til 6 677 kroner i undervisningsåret 2024/25.

* Regjeringen foreslår å bevilge 12,8 milliarder kroner til dagpenger. Det er en økning på 3,5 milliarder kroner. Økningen skyldes en forventning om flere mottakere av dagpenger og høyere beløp som utbetales per mottaker. Gjennomsnittlig antall dagpengemottakere er anslått til om lag 43 200 personer i 2024.

* Regjeringen foreslår å bevilge 256,9 millioner kroner til frivilligsentraler i kommunene og 2,4 millioner kroner til Norges Frivilligsentraler.

* Regjeringen foreslår å videreføre kontantstøtten for de første syv månedene av støtteperioden og avvikle kontantstøtten for de fire siste månedene.

Kontantstøtteperioden blir da kortet ned, sammenlignet med dagens ordning.

Med denne endringen kan familier med barn i alderen fra og med 13 til og med 19 måneder, som ikke benytter barnehageplass med offentlig driftstilskudd, få kontantstøtte.

Barn i alderen fra og med 20 til og med 23 måneder vil ikke kunne få kontantstøtte.

* Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til tiltak som skal styrke elevenes leseferdigheter, lesemotivasjon og leseglede:

  • 17,5 millioner skal gå til kompetansetiltak for lærere, slik at de blir enda bedre rustet til å støtte elevenes lesing.
  • 5 millioner kroner skal gå til å styrke tilskuddsordningen for skolebibliotek, til totalt 30 millioner kroner i 2024.
  • 2,5 millioner kroner skal gå til å øke potten for prosjekttilskudd, for å stimulere til flere prosjekter for leseferdigheter og leselyst.

* Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 10 millioner kroner til satsing på innhold i skolefritidsordningen (SFO). Pengene skal gå til å styrke kompetansen til de ansatte, i hovedsak i form av videreutdanning for SFO-ledere.

Fra før har regjeringen utvidet ordningen med gratis SFO til å gjelde for andreklassinger fra 1. august 2023. Dermed vil familiene til 60 000 elever kunne spare rundt 20 000 kroner i året.

Oppdateres utover dagen.

Publisert: