Rogaland: Dette frykter vi i trafikken

Farlige situasjoner mellom bilister og syklister er på topp når folk i Rogaland svarer på hva de er bekymret for på hverdagsreisen. - Rogaland er eneste fylke i landet der dårlig vedlikeholdte veier ikke er på topp over bekymringer i trafikken, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

  • Redaksjonen
Publisert: Publisert:

Hele 67 prosent i Rogaland svarer at de er bekymret for farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Også møter mellom gående og sparkesyklister bekymrer mange rogalendinger. Det viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023.

- Rundt halvparten av rogalendingene er bekymret på grunn av dårlig vedlikeholdte veier. Det er faktisk lavest i landet. Sammen med tallene som viser at rogalendingene er opptatt av å skille trafikantgrupper som bilister, syklister og sparkesyklister viser det at fylkespolitikerne har en jobb å gjøre med å sikre trygge hverdagsreiser for folk, sier Handagard.  

Klare skiller mellom by og bygd

NAFs Trafikantbarometer viser at det er forskjell på hva folk i byene bekymrer seg for, og hva folk i spredtbygde strøk er opptatt av.  

- Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.

Bakgrunn:

NAF Trafikantbarometer 2023, utført av Norstat for NAF. N=4242, undersøkelsen er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Folks bekymringer på hverdagsreisen. Andel som svarer «ja» på spørsmål om de er bekymret for: 

Publisert: