ROGFAST: 3. april ble det sprengt 500 kilo dynamitt da det første gjennomslaget av Rogfast ble synlig på Harestad.

22. april, i dag kom det andre tunnel-gjennomslaget etter en til dels kraftig salve.

Da smellet kom og salven ble fyrt av, var det også en del fremmøtte som hadde plassert seg lenger opp ved sykkelstien langs E39.

Det første gjennomslaget var en ny milepæl - og dagens gjennomslag blir det samme på den nesten 27 kilometer lange tunnelen under Boknafjorden, med en avstikker til Kvitsøy.

Foto: Simen Ingemundsen
Foto: Simen Ingemundsen