– Med disse midlene blir «Bassenget» tilrettelagt for alle grupper