Flere har badet allerede - men er vannkvaliteten god nok?