Forventninger før møte: - Problemene med Hålandsvatnet må løses

Torsdag i neste uke blir det nytt om problemvannet, Hålandsvatnet. Der har Høyres Renate Kolnes forventninger.

Renate Kolnes (H) bor i området ved Hålandsvantnet, bruker ofte stiene rundt, men er oppgitt over kvaliteten i vannet. I neste uke er det åpent møte. Da kan det komme på bordet hvor mye det vil koste å friskmelde vannet som er sterkt forurenset.
  • Per Thime
Publisert: Publisert:

PROBLEMVANNET: Når det torsdag i neste uke skal være åpent møte om problemet Hålandsvatnet er det forventet en del folk på møte.

Det skal bli lagt fram en rapport som går på tilførsler av næringsstoffer og avlastningsbehov. Det som en gang var et populært vann for bading er så forurenset at det ikke har vært brukt som det på etter hvert mange år.

Når møtet arrangeres blir det presentasjon av rapporten av forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE).

Rapporten er laget på bestilling fra Miljødirektoratet, og blir et viktig utgangspunkt for videre arbeid med å bedre vannkvaliteten i Hålandsvatnet. Den største kilden til forurensingen stammer fra avrenning fra landbruket.

Det har tidligere blant annet Rogalandsforskning sagt noe om.

Lokalt er det også engasjement rundt vannet. Renate Kolnes bor i området, men er også gruppeleder for Høyre i kommunestyret.

– Jeg har fortsatt stor tro på at dette kan la seg løse, men det må være stor vilje for å få det til hos flere aktører. Miljødirektoratet, muligens fylkeskommunen, de to kommunene Randaberg og Stavanger, samt hos bøndene. Alle disse er viktige aktører for å få dette til sier hun til Randaberg24.

Torsdagens møte mener hun blir viktig på flere måter.

— Forventningene mine til møtet er at rapporten som skal legges fram viser en oversikt over hvor skoen trykker med tanke på tilførsel av næring. Her må det også være klare anbefalinger på hvordan det er mulig å stoppe forurensningen. Hvis jeg leser riktig, er det kun Miljøverndirektoratet som kan gå inn å legge krav av aktuelle bønder. Min forventning er også at direktoratet legger føringer for bøndene i området og det må finnes minnelige løsninger, der også kommunen kanskje må inn og ta noen kostnader.

Slik som dette kan Hålandsvatnet fremstå.

Det er skissert flere beløper for å friskmelde Hålandsvannet, hvor alle all dreier seg om mange millioner kroner.

— Det snakkes om forskjellige millionbeløp, noe det helt sikkert også blir brukt. I mitt indre kunne jeg brukt 50 millioner kroner fra kommunekassen, men det ville ha vært meget uansvarlig. Min mening er at det må være mulig å se på flere løsninger, også på et som dreier seg om å ta regningen for å friskmelde vannet. Stat, kanskje fylkeskommunen og de to kommunene bør være bidragsytere - for det er på tide å komme i gang og gjøre noe. Jeg synes det en skandale at dette vannet har vært som det er siden 2005.