FAMILIENHETEN: Barneverntjenesten på Randaberg har første halvår 2022 mottatt 90 nye bekymringsmeldinger. I samme tidsperiode året før mottok de 167 nye bekymringsmeldinger. Antall hjelpetiltak første halvår 2022 er 54, mot 83 i samme tidsperiode året før.

Det melder Christel Vølstad, leder av familieenheten i Randaberg kommune, i et skriv som kommer opp i et politisk utvalgsmøte i neste uke.

Det er flere ting involvert i saken som kommer i forbindelse med opprettelse av familieenhet i kommunen.

Familieenheten består av: l. Helsestasjonen, 2. Kommunens familieteam og 3. Barneverntjenesten. Disse er organisert som avdelinger i Familieenheten, med hver sin avdelingsleder.

FAKTA: Kommunens familieteam består av familieterapi, individuell terapi, familieveiledning individuelt og i grupper, miljøterapeutiske tiltak, støttesamtaler og ungdomsoppfølging. Tjenestene kan leveres til hele familier, kun til foreldre eller til b a r n / ungdom alene. Familieteamet er tverrfaglig sammensatt, og består av sykepleier/familieterapeut, vernepleier, sosionom og barnevernspedagog. Alle ansatte i familieteamet jobber etter Lov om helse og omsorgstjenester.

– Det er i 2022 startet en kartlegging for å se på behov og løsninger for koordinering av tiltak. Mange familier vi er i kontakt med har flere hjelpeinstanser involvert samtidig. Vi ønsker å se nærmere på familieenheten sin rolle i koordinering av slike saker for å styrke den helhetlige hjelpen til disse familiene, skriver Christel Vølstad, leder av familieenheten i Randaberg kommune.