SENTRUMSPARKEN: — En hver episode som den jeg leste om bør anmeldes videre til politiet. Det er den rette måten å gjøre det på, for vi ønsker på ingen måte dette, sier ordfører Jarle Bø.

Han hadde fått med seg saken hvor en jente i tenårene var utsatt for vold i Sentrumsparken i helgen som var.

— Det er også slik at vi over tid har hatt noen hendelser med uønsket adferd i dette området av sentrum. Det var senest i forrige uke møte med på kommunens politikontakt hvor dette var ett av de akuelle temaene som var oppe.

Bø forteller videre at Frivillighetens hus også kan være med å gjøre ting bedre.

— På den måten at mer aktivitet i området også kan være dempende på andre ting som kan oppstå. Nå er det sommer, men aktiviteten skal utover bli større og større, også for ungdommen. På den måten håper og tror vi at bedre og flere tilbud skal være med å dempe det som noen ganger skjer i dette området av uønskede aktiviteter.

— Som bruk av alkohol og narkotika?

— Ja, det er også noe som både vi i kommune kjenner til, men også politiet. Vi har snakket om dette og mer patruljering av synlig politi er helt klart også et forebyggende tiltak, men igjen; alle har et ansvar for å gi beskjed om uønsket adferd og igjen oppfordrer jeg beboere og andre om å anmelde til politiet hvis de opplever eller ser noe som bør anmeldes.