PRESSEMELDING: Formålet var at bispedømmerådets medlemmer kunne lytte til erfaringer fra det lokale samarbeidet mellom kirke og kommune, og diskutere innspill til utforming av en samlende og bærekraftig organisering av Den norske kirke.

Møtet begynte med en innledning om hvor prosessen er nå, før det ble invitert til samtale rundt en rekke ulike temaer, blant annet fellesrådssamarbeid, nasjonale fellesløsninger og sammenheng i kirken.

– Det var en veldig nyttig og god opplevelse å møte fellesrådslederne, sier leder for bispedømmerådet Liv Heidrun Heskestad.

Oppfordrer til tett kontakt

I høringssvarene om ny kirkelig organisering uttrykkes et ønske om en sammenhengende kirke og om fellesløsninger som støtter lokalkirken. Flere fellesrådsledere har sendt innspill til Kirkerådet og til bispedømmeråd om at de ønsker å bidra i prosessen med å finne gode samarbeid lokalt, særlig der fellesrådene er små.

Kirkerådet har oppfordret bispedømmerådene til å ha tett kontakt med soknets organer i arbeidet med saken. Det var fagdirektør Ann-Magrit Austenå fra Kirkerådet som ledet samtalen som fant sted i Randaberg kirkestue. Det ble et fint møte, forteller Heskestad.

Gode samtaler og fin stemning

– Vi vet at meningene om ny kirkelig organisering er mange, men det ble lagt til rette for gode samtaler og det var fin stemning. Meningene sprikte fra å mene at arbeidsgiveransvaret bør ligge hos rettssubjektet Den norske kirke med delegert myndighet nedover i systemet, til at ansvaret bør ligge i soknet. Mange sokn og fellesråd er små, og det gjør det krevende å være arbeidsgiver. En ide om å opprette en ledende kirkevergestilling for flere sokn og legge arbeidsgiveransvaret til det, var en av flere løsninger det ble samtalt om.

Fikk fram meningene

– Kveldens arbeidsform fungerte godt. Vi arbeidet i sammensatte grupper, og ble kjent med mange. Rådet lyttet og noterte, og delte det vi hørte var viktig å ha med i det videre arbeidet. Blant annet var vi innom fire stasjoner med tankekart, der hver gruppe noterte det en mente var viktig å ha med. Uenighet ble markert tydelig og på en veldig grei måte, så alle fikk sine meninger fram, sier Heskestad.

Møtedeltakerene ble kjent gjennom noen runder med speed dating. Foto: Stavanger bispedømme

Også på rådsledersamlingen i begynnelsen av mai samtalte bispedømmerådet med soknerådsledere om kirkelig organisering, og fikk verdifulle innspill med videre fram mot behandlingen som Kirkemøtet skal ha av saken i september.

– Det blir en viktig prosess framover mot en løsning som vi alle håper skal bli god for hele kirken, sier Liv Heidrun Heskestad.

Møtet ble avholdt i kirkestuen på Randaberg. Foto: Per Thime