NASJONALDAGEN: I anledning 17. mai blir det endringer i bussrutene.

Vi har oversikten over bussrutene (kilde Kolumbus):

Rute 8: Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata – Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS – Eiganestunnelen - Gjerdeveien – og videre i vanlig rute til Randaberg. Bussene kjører samme rute i retur.

NB! Fra klokken 09.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 8 snur derfor på parkeringsplassen ved Randaberg idrettshus i dette tidsrommet.

Rute 15: Påstigning på Fiskepiren A. Herfra kjører bussene Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua - Hillevågstunnelen - SUS – Eiganestunnelen – Gjerdeveien og videre i vanlig rute til Randaberg og Mekjarvik. Retur langs samme rute.

NB! Fra klokken 09.00 til klokken 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk (Visteveien er stengt for trafikk i nordgående retning frem til 15:00). Avgangene 09:35/11:05/13:45 fra Stavanger og 10:05/11:35 fra Mekjarvik kjører derfor Kvernevikveien, Goaveien og deretter E39 hele veien inn til Mekjarvik.

Rute 10: Fra Stavanger: Påstigning på Fiskepiren A – Haugesundsgata - Storhaugtunnelen - Strømsbrua – Hillevågtunnelen – SUS - Eiganestunnelen – før den følger vanlig rute til Rennesøy. Retur langs samme rute.

NB! Fra kl. 9.00 til 13.00 er Randaberg sentrum stengt for trafikk. Rute 10 følger i tidsrommet E39 uten å svinge innom Randaberg sentrum.

Vikevåg kai blir stengt mellom 09:30-11:00

Følgende avganger må derfor snu ved Rennesøy brannstasjon:

09:02 fra Østhusvik 09:10 fra Stavanger 10:02 fra Østhusvik 10:10 fra Stavanger