ROGFAST: Årsaken til ordførers frykt er det hun omtaler som trege bevilgninger til nye E39, Smiene -Harestad.

Overfor Stavanger Aftenblad regerer hun på at representanter fra regjeringen to ganger, har stått for gladmeldinger i saken, før kommunevalget og siste gang rett før påske da det var samlig ved Gabbas på Tasta.

– Det viser seg at de 4,6 milliardene i Nasjonal transportplan (NTP) først er satt opp i andre del av perioden, altså i årene 2031–36. Det er langt fra tidsnok til å bli ferdig til Rogfast-åpningen i 2033, sier Sissel Knutsen Hegdal (H) til Aftenbladet.

– Positivt at det er inne, men

Hun forteller videre at man trodde at regjeringen gikk inn for å få dette på plass, men hun opplever ikke at det er slik.

– Det er positivt at prosjektet er inne i NTP, men dette er ikke verdt noen ting hvis det blir stående på usikker plass i andre del av perioden. Det er ikke ukjent at de da kan bli ytterligere utsatt ved senere rulleringer av transportplanen, sier ordfører i Stavanger videre.

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H). Foto: Alf Simensen / NTB
Arbeidet inne i tunnelene går stadig lenger, som her i retning Kvitsøy. Foto: Per Thime

På spørsmål om hva som etter henne mening må gjøres, svarer hun:

– Når Stortinget behandler denne saken, må Smiene- Harestad flyttes til første periode, altså fra 2025 til 2030. Dette er et ekstremt viktig infrastrukturprosjekt. Bare på den måten kan vi få sikret at vi får på plass veien i tide for Rogfast og i tide for en nødvendig periode med testing.

– Ingenting tilsier byggestart før 2032

Stavangers ordfører er heller ikke den eneste som er bekymret. Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) er det sammen, men vil jobbe for å få dette prioritert.

– Her er det ingenting som tilsier at vi får byggestart på Smiene – Harestad før tidligst 2032, for regjeringen har ikke prioritert det. De skriver jo svart på hvitt at andre prosjekter er prioritert, og skal gjennomføres først. De har til og med huket av «Ja» på de prosjektene som løftes fram, og Smiene – Harestad er ikke ett av disse, sier Steffensen som varsler at han vil jobbe inn mot sin egen partigruppe for å få prioritert Smiene-Harestad i første periode.

En annen, statssekretær Tom Kalsås (AP) i Samferdselsdepartementet er ikke bekymret.

– Et av hovedgrepene i den nye NTP-en er at vi går vekk fra et tydelig skille på første og andre seksårsperiode. Nå er det en 12-årsportefølje der vi mener det er bedre samsvar mellom prioriteringer til drift, vedlikehold og størrelsen på prosjektene, og de midlene som er satt av i planperioden.

Se video

Han mener at det viktigste er at Harestad-krysset, altså krysset like før du kjører inn i Rogfast, er på plass til Rogfast-åpningen. Han sier også at det er ikke en forutsetning for Rogfast-åpning at hele Smiene-Harestad-prosjektet er ferdig.